V  zajatí života a smrti
Poučme sa!!!-free
Johny_Shark

Školenia vodičov a s ním spojené zbytočné pokuty

Zdravím ľudia. Tento článok, ktorý tu teraz píšem asi nebude príbeh, ale skutočnosť, ktorá sa týka možno väčšiny z vás. Možno, že o tom viete no možno, že nie. Týka sa to ľudí, ktorý pracujú v oblasti dopravy. To znamená ľudia, ktorý riadia motorové vozidlo nad 3,5 t. Určite je pre vás známy zákon č. 462/2007. Tento zákon stanovuje minimálne požiadavky na organizáciu pracovného času v doprave, vykonávanie cestných kontrol a kontrol v priestoroch dopravných podnikov, pôsobnosť orgánov štátnej správy vo veciach kontroly organizácie pracovného času v doprave. Avšak je v rozpore s Nariadením EU parlamentu a rady 561/2009. Ak

Čítať ďalej »