Školenia vodičov a s ním spojené zbytočné pokuty

Zdravím ľudia. Tento článok, ktorý tu teraz píšem asi nebude príbeh, ale skutočnosť, ktorá sa týka možno väčšiny z vás. Možno, že o tom viete no možno, že nie. Týka sa to ľudí, ktorý pracujú v oblasti dopravy. To znamená ľudia, ktorý riadia motorové vozidlo nad 3,5 t. Určite je pre vás známy zákon č. 462/2007. Tento zákon stanovuje minimálne požiadavky na organizáciu pracovného času v doprave, vykonávanie cestných kontrol a kontrol v priestoroch dopravných podnikov, pôsobnosť orgánov štátnej správy vo veciach kontroly organizácie pracovného času v doprave. Avšak je v rozpore s Nariadením EU parlamentu a rady 561/2009. Ak by ste sa riadili zákonom č.462/2007 orgány PZ. by vás mohli pokutovať a vy by ste sa iba čudovali. Však som dodržal zákon. A to sa týka hlavne dôb odpočinku a podobne. Problém je po §29. Od tohto § vyššie už to je v poriadku. Aby však všetko bolo v poriadku treba sa opierať o Nariadenie EU parlamentu a rady 561/2009. Niektorý BT, ktorý robia aj školenia vodičov samozrejme toto nariadenie zahrnú do svojho plánu, ale nie všetci. Zákonodarcovia veľmi dobre vedia o tom, že takáto skutočnosť existuje, dokonca boli aj na to upozornení. No ale pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu, takže nehodlá s tým nikto nič robiť. Zákon 462/2007 doporučujem dodržiavať od §29 a nezabúdať na Nariadenie EU parlamentu a rady. Možno, že to nie je novinka, ale stretol som sa s ľuďmi pre ktorých to novinka bola a preto som sa rozhodol nejakým spôsobom to zdielať. No nechcel som cez FB.

[add_to_cart id=““ sku=“009″]