Podmienky pre zverejnenie príbehu

  • Názov.
  • Minimálne 500 slov a maximálne 1500 slov. Optimálny počet je 1000 slov.
  • Kategórie – je potrebné pre váš príspevok zadať kategóriu. Vyberte si z existujúcich, alebo vytvorte novú, ktorá zodpovedá vášmu príspevku.
  • Značky nie sú povinné, ale pomáhajú pri vyhľadávaní a viditeľnosti v prehliadačoch.
  • Ilustračná fotka, ktorá je širokouhlá(min. 600x400px), obrázok sa vkladá  v pravom paneli ako ilustračná fotka. Nestačí ak obrázok, alebo fotku vložíte ku textu.
  • Formátovanie, odseky, nadpisy a podobne.
  • Základné pravidlá a zásady slušnosti.