Arogancia a nevšímavosť ludí

Arogancia a nevšímavosť ľudí.

Už dlhší čas pozorujem ľudí.. ich správanie. A isto si dávate otázku, akým právom môžem posudzovať ostatných.. Ja neodsudzujem nikoho, každý je sám za seba zodpovedný, za svoje činy.Jednoducho sa zamýšľam, a dávam si otázku prečo??? Prečo sú ľudia až tak nevšímaví voči druhým, prečo zabúdajú na ľudskosť, cit. Z ľudských tvárí vymizol úsmev. Hmm, možno si poviete, je taká doba. Všade stres, zhon za niečim, no neviem v „každej dobe“ sa to vravievalo. Skúste sa raz poprechádzať po meste a sledovať tváre ľudí .. a napíšte, koľko sa ich usmievalo. Úsmev, smiech robí človeka šťastnejším, aj keď sa práve tak necíti. Ale je to tak, myseľ a telo sú navzájom prepojené. Preto, keď sa usmejete vyšle to signál do mozgu, že ste šťastný. Telo vyprodukuje endorfíny – hormóny šťastia 🙂 No povedzte nie je to paráda? Také jednoduché! S úsmevom je život krajší, úsmevom ovplyvňujete aj ľudí, či to je už rodina, priatelia, alebo aj cudzí ľudia. A ako sa vraví z úsmevom ide všetko ľahšie.

“ Šťastie v živote tvoria zlomky minút – drobné, rýchlo zabudnuté milo dary bozku alebo úsmevu, alebo pochvala zo srdca“ COLERIDGE Samuel Taylor

[add_to_cart id=““ sku=“P005″]

Posledné Príbehy Autora
Kategórie Autora
Autorové Značky