príbeh
Vojna-free
Janko

Kŕče

  Guľky svišťali ponad zákopom. V jeho útrobách sa krčilo mnoho mužov, zatiaľ zo zachovalým pudom sebazáchovy. Báli sme sa len jedného. Nie guľky. Nie smrti. Nie nepriateľa. Nie nepochopenia. Naše obavy vyvierali len z jedného signálu. Presnejšie povedané trúbky, čo signalizovala útok. Opar zo zapálených cigariet umiestnených v trasúcich sa rukách ľudí, vydaných smrti svojim štátom, sa začal vteľovať do prachu bojov, ktoré nechceli ustať, hoci už boli dosť krvavé. Rok sme bojovali kvôli piatim metrom. Ľudia umierali kvôli piatim metrom a ten, kto sa unúval použiť zdravý rozum a začal utekať, bol automaticky dezertérom. Zatratencom bez štipky hrdosti. No ako hrdé môže byť

Čítať ďalej »