PÝTAM SA…..

Pýtam sa Vás, bojovníkov IS, prečo podrezávate hrdlá nevinným deťom, mučíte ženy, sadisticky vraždíte mužov, vypaľujete dediny, podmaňujete si mestá a nastoľujete tam teror o akom sa nám ani nesníva?
Pýtam sa Vás, bojovníkov IS, odpovedzte mi, čím sa previnili tie deti?? Nemáte odpoveď! Tak, ako ju nemá celosvetové spoločenstvo v boji proti Vám!
Pýtam sa Vás, drahí moji úradníci OSN, pýtam sa Vás, drahí moji členovia BR OSN, pýtam sa Vás, poslancov EÚ, pýtam sa Vás, pán prezident Putin, čo a kedy už konečne podniknete proti hrdlorezom z IS?? Pýtam sa Vás to ako občan, platiteľ daní, z ktorých si žijete ako prasce v žite. Uvedomujete si Vy ešte vôbec, že vďaka Vašej nečinnosti sa dejú takéto ohavné zločiny? Alebo si žijete vytrhnutí a uzavretí v priestoroch tých Vašich parlamentov, kancelárií? Narastá medzi ľuďmi strach, vieto o tom? Čo s tým, no dajte nám konečne odpoveď, ale poriadnu, hodnú výšky Vášho platu. Už nestačí Vaša obligátna odpoveď typu “ bolo prijaté uznesenie číslo xxxx a o probléme budeme ďalej diskutovať“.
Vy, čo tu poznáte môj názor na Rusko, USA. Západ, Východ, Ste určite trošku prekvapení, že som sa nepýtal pána Obamu…..no nepýtal som sa preto, lebo žiaľ, len jeho krajina, ako jediná na svete prijala nekompromisne tvrdé opatrenia voči IS.
Bojovníci IS, obráťťe zbrane, keď je vraždenie zmylom Vášho života, nezabíjajte nevinných.slabších, obetujte životy ako mučeníci, ale nie v autobuse plnom detí, či nebodaj v škôlke. Nažente strachu tým úradníkom, čo som vyššie spomenul, my sa už bojíme.

PODPORIŤ AUTORA
[add_to_cart id=““ sku=“P004″]