ELÉGIA

ELÉGIA

Možno to povedať jednoducho : ” Sme Slovania, držme spolu.” Prezident RF veľmi dobre vystihol podstatu problému malých štátov, ktoré sú vazalskými satelitmi nielen k EÚ, ale aj k NATO….bohužiaľ….No zároveň nezabudol vložiť do slov nielen nádej, ale aj presvedčenie, že vo vnútri slovanských národov tlčie jednotné srdce, spája ich jedna krv…To nevyvrátia ani kotrmelce kolaborujúcich politikov, ani multi-kulti dogmatizmus, ktorý sa stáva novodobou bibliou pre mladú populáciu,A to je aj naša nádej…a ja som hrdá na to, že Slovania majú štátnika akým je V.Putin, nech si ho prozápadná mašinéria označuje za agresora…Pre nás Slovanov je nádejou, že hodnoty našich otcov a kultúrne dedičstvo nevymrú na ľahostajnosť, apatiu a faloš prázdnych morálnych pravidiel. Naši pseudohrdinovia nás však priamym dotovaním ukrajinskej armády ťahajú do bratovražednej vojny a mienkotvorné médiá so svojím čierno-bielym videním nám dobroprajne ukazujú smer, ktorým máme kráčať a to cestou Ukrajiny a jej nacizmu ako bašty boja za slobodu s banderovským odkazom!!!! Nájdime preto v sebe vlastenectvo a hrdosť, kým je ešte čas.

FRAGMENT
(Venované VVP)

ako noc novembra
čierny sarkazmus
cynizmus pravdy
z prostých slov
sám súčasť toho
čo ťa obklopuje
a nesebecký
navzdor všetkému

no ľudská hlúposť
nepozná hraníc
človek sa nenávidí
navzájom
svedomie už nevolá
ako zvon k cnosti
na závistivosti
má podiel svoj

neschopný lokajstva
v zákrutách času
vťahuješ dejiny
do svojich dní
byť mužom Činu
nie iba slov
to dokáže len
málokto

SVS
(jún 2014)
zbierka – Žalujem

ELÉGIA

komu Ty slúžiš
Slovensko
predajná neviestka
za drobné
zem otcov strieľaš
od chrbta
s pohľadom otroka
na západ

v spomienkach niet už
Svätopluk ?

nie ako žriebä na zadných
keď plevy hádže
pokrytec
v žilách Ti chvenie necítiť
do hanby líha drahá zem
veď odpor hnusom
nekričí
duše schúlenej v zbabelosť
tušiť len obraz osudu
zajtrajškov
trpkú skúsenosť

SVS
(január 2015)
zbierka – Prométeus

 

Autor

Sonka Valovicz Sazama

Posledné Príbehy AutoraKategórie AutoraAutorové Značky
Najnovšie komentáreKnihy Autori

Pridajte Komentár