AJ V MLĆANÍ JE VINA

AJ V MLĆANÍ JE VINA

Odessa, Luhansk, Slavjansk…pravá tvár kyjevskej chunty a jej krvilačného besnenia. Už niekoľko mesiacov sme svedkami genocídy páchanej na východ od našich hraníc ukrajinskou armádou a žoldnierov z rôznych častí zeme, obhajujúcich nacistickú ideológiu Stepana Banderu. Odessa ako symbol novodobej slobody v mučení a upálení nevinných ľudí je však pravým zrkadlom spoločnosti. Je tragédiou, že sme si akosi privykli na tie stovky obetí. Médiá ovládané finančnými skupinami nás nielen uspali, ale i stokrát povedaná LOŽ sa stala pravdou…

AJ V MLČANÍ JE VINA
/Odessa/

pokoj Tvojmu prachu
vinám ak nejaké boli
trest odčinil
komu súd prislúcha?
čakať do hodiny
kým zločiny sa zverejnia ?!
skryť lásku, nenávisť
vždy je toho dosť
v našich predstavách
tie Tvoje
rukou zlosyna
utíchli zradou
ktorej tlieska svet
no Boh verím iné si želá
…raz zrazí pýchu velikánov
a pri ich mene už LEN hnev

SVS
(máj 2014)
zbierka – Žalujem

INFERNO
/Luhansk/

krvilačný anjel
v nemých výšinách
pod tvojimi krídlami
iba krutá smrť
neľútostným zrakom
vzhliadol si k zemi
bez pocitu výčitiek
svojich počinov
vždy k cieľu odhodlane
hoc nevedno kde stojí
pokiaľ smäd príčiny
sa nestratí
chcieť nasýtiť červy
vzdorujúcej pláne
a kŕdeľ krkavcov
na nej operiť

(buď pokoj všetkým)

SVS
(jún 2014)
zbierka – Žalujem

 

Autor

Sonka Valovicz Sazama

Posledné Príbehy AutoraKategórie AutoraAutorové Značky
Najnovšie komentáreKnihy Autori

Pridajte Komentár