♥ Záchranca (4)

Tento príbeh je kapitola 4 z 5 v knihe Mistake♥

Zámok na dverách auta cvakol a dvere sa pomaly otvárali.

Vo svetle okolitých lámp mu mohla jasne vidieť do tváre.

Záchrancovi, ktorý jej pomohol zastaviť rýchlo sa točiaci kolotoč jednotvárnosti.

Opäť jej galantne nastavil ruku a tak jej s ľahkosťou pomohol vystúpiť.

Akonáhle sa dotkla jeho pokožky, už necítila len obyčajné teplo ľudského tela.

Bolo to omnoho intenzívnejšie.

Akoby sa dotkla horiaceho uhlíka, ktorý ju už len jednoduchým priblížením popálil.

Bola tam túžba.

Navigácia v knihe<< Len kúsok chamtivá (3)♥ Odhodlanie (5) >>